DiabetesMonitor

De Diabetes Onderzoek Groep van het EMGO instituut voor Gezondheid en Zorgonderzoek en ZorgDNA zijn een samenwerking aangegaan om klantervaringen met diabeteszorg in Nederland inzichtelijk te maken. 

De samenwerking tussen ZorgDNA en de Diabetes Onderzoek Groep staat garant voor een goede uitvoering en uitwerking van de klantervaringmeting met de CQ-index, aangevuld met een vragenlijst over de coördinatie van de zorg en samenwerking van zorgverleners. Hierdoor krijgen cliënten, zorggroepen en verzekeraars betrouwbare en valide informatie die zij kunnen gebruiken voor de keuze voor een zorggroep, de verbetering van kwaliteit van zorg- en dienstverlening en de zorginkoop.


 

Werkwijze

Maatwerk
Het traject altijd wordt toegesneden op uw specifieke situatie waarbij  de privacy van uw cliënt voorop staat.

Uitvoering
De steekproef wordt uitgevoerd volgens de meest recente steekproefinstructie de CQI Diabetes. Van uw organisatie wordt een minimale inspanning gevraagd. De zorggroep of huisartspraktijk hoeft alleen een steekproef van mensen met type 2 diabetes aan te leveren, die eenvoudig uit uw cliëntenbestand is te halen door middel van een speciaal ontwikkeld programma.

ZorgDNA verstuurt, op een afgesproken datum, de vragenlijst (week 0) met een begeleidende brief naar de cliënten. De cliënten sturen de vragenlijsten in een bijgevoegde antwoordenvelop retour naar ZorgDNA. Dit gebeurt zonder tussenkomst van de opdrachtgever. Cliënten kunnen de vragenlijst ook op het internet in vullen. ZorgDNA verstuurt in week 1 een herinnering in de vorm van een herinnering/bedankkaartje. In week 4 week sturen we de vragenlijst en begeleidende brief en antwoordenvelop opnieuw aan de personen die de vragenlijst nog niet terug hebben gezonden. Vervolgens ontvangen non-respondenten in week 6 nogmaals een herinnering. Bij verzendingen van schriftelijke vragenlijsten wordt de begeleidende brief full color verstuurd en met de ‘look and feel’ en zoals u dat wenst.

Helpdesk
Gedurende het onderzoek is een helpdesk ingericht. Deze behandelt vragen die respondenten telefonisch en per e-mail stellen. Het e-mail adres is CQhelpdesk@zorgdna.nl. Het telefoonnummer van de helpdesk is: 030 – 8200364.

Uitkomsten
De rapportages zijn zo opgesteld dat de conclusies en aanbevelingen inzichtelijk zijn. Naast een rapportage van de eigen meting, wordt er ook een vergelijking van de uitkomsten gegeven met andere regio’s, zorggroepen of huisartsen onderling, uiteraard geanonimiseerd. 

Presentatie
Na oplevering van de conceptrapporten, komen wij langs om de uitkomsten te presenteren en te bespreken.

Accreditatie
ZorgDNA is geaccrediteerd voor het uitvoeren van alle CQ-index metingen. Doordat we niet afhankelijk zijn van andere geaccrediteerde bureaus zijn de lijnen kort.

Ethische en professionele codes
ZorgDNA committeert zich bij de uitvoer van de metingen aan de relevante ethische en professionele codes zoals genoemd in de ISO 20525 (ICC-ESOMAR).

Wilt u meer weten? Bel met Henriëtte van der Roest op (030) 8200363. Of stuur een e-mail via het contactformulier of naar info@zorgdna.nl.