ISO 27001, NEN 7510, ISO 9001, ISO 20252

ISO 27001, NEN 7510, ISO 9001, ISO 20252

ZorgDNA is eind 2021 door Brand Compliance geheraccrediteerd voor de ISO 27001 en NEN 7510. ZorgDNA is eind 2021 ook door CIIO geheraccrediteerd voor de ISO 9001 en ISO 20252. Met deze heraccreditaties blijven we voorop lopen in het kwaliteitsdenken. Vanuit ZorgDNA is dit een bevestiging van het feit dat intern alles op orde is zodat alle energie en aandacht naar opdrachtgevers kan gaan. "CIIO was onder de indruk van de het niveau van professionalisering en kwaliteitsbewustzijn dat aanwezig is. CIIO concludeert dat aan alle randvoorwaarden vanuit management en medewerkers is voldaan om klanten optimaal te bedienen en te ondersteunen bij de uitvoering van de onderzoeken. ZorgDNA houdt zichzelf continu de spiegel voor hoe zij haar oplossingen innovatief, effectief en efficiënt kan inzetten. Het zorglandschap verandert snel en daarin willen wij als innovator voorop blijven lopen. Brand Compliance geeft ZorgDNA een groot compliment. Er waren geen non-conformiteiten en er wordt goed omgaan met informatiebeveiliging.


Call Now Button