Internationaal 2009

Kleijer BC, Marum RJ van, Egberts ACG, Jansen PAF, Frijters D, Heerdink ER, Ribbe M. The Course of behavioral problems in elderly nursing home patients with dementia when treated with antipsychotics. International Psychogeriatrics 2009,1-10. Gedragsproblemen bij dementiepatiënten wanneer ze behandeld worden met antipsychotica.

Baller M, Boorsma M, Frijters DHM, Marwijk WJ van, Nijpels G, Hout PJ van. Depression in Dutch homes for the elderly: under-diagnosis in demented residents? Int J Geriatr Psychiatry 2009, DOI: 10.1002/gps.2412. Worden demente patiënten in verpleeghuizen goed gediagnosticeerd voor depressie?

Volicer L, Steen JT vd, Frijters DHM. Modifiable factors related to abusive behaviors in nursing home residents with dementia. JAMDA, 9 October, 2009. Te beïnvloedbare zaken om onprettig gedrag bij demente verpleghuispatiënten te verbeteren.

Frijters DHM, Carpenter GI, Bos JT, Bernabei R. Berekenen van kwaliteitsindicatoren in de thuiszorg: voorbeeld uit het ADHOC project, een vergelijking tussen thuiszorgorganisaties uit 11 Europese landen. Tijdschr voor Gerontol Geriatr 2008; 39: 44-54.

Call Now Button