Home » Oplossingen » Vrijwilliger & mantelzorger

Vrijwilliger & mantelzorger

De behoefte aan zorg en ondersteuning wordt groter en om hieraan te kunnen voldoen wordt steeds vaker een maatschappelijk beroep op het eigen sociale netwerk gedaan. Hoe kunnen familie, vrienden of buren ondersteuning bieden bij de zorgverlening en hoeveel kunnen zij doen? Pas wanneer de informele zorg niet meer toereikend is, komt de professionele zorg of ondersteuning in beeld. Ook wordt in de zorg veel gebruik gemaakt van vrijwilligers. Het afstemmen van de zorg voor een cliënt tussen informele zorg en zorgprofessionals vraagt steeds meer aandacht, zowel in de thuissituatie als intramuraal.

Zorgorganisaties zijn op zoek naar een nieuwe balans tussen eigen regie en participatie van de cliënt en een goede afstemming van mantelzorg, vrijwillige en professionele zorg. Dit draagt niet alleen bij aan betere kwaliteit van zorg, maar kan ook voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken. Vrijwilligers zullen ook meer aan de organisatie verbonden blijven als er een goede afstemming in de zorg is. Er bestaan wezenlijke verschillen tussen mantelzorgers en vrijwilligers, die mede bepalen welke verwachtingen een organisatie van de informele zorg mag hebben en vice versa. Mantelzorgers kiezen, in tegenstelling tot vrijwilligers, niet voor hun rol, maar worden hiertoe min of meer verplicht omdat een familielid hulpbehoevend wordt. Zij kunnen ook niet zomaar stoppen met hun zorgtaak, of bepalen hoeveel uur per dag zij zorg geven en lopen de kans om psychisch en lichamelijk overbelast te raken. Vrijwilligers kunnen wel bepalen hoeveel tijd zij aan hun vrijwilligerswerk besteden en doen dit omdat het hen een goed gevoel geeft en het hen de mogelijkheid geeft hun netwerk uit te breiden. Daarnaast worden vrijwilligers vaak ondersteund door de organisatie in hun werk door middel van training en de waardering die wordt gegeven vanuit de organisatie. Deze ondersteuning ontbreekt vaak voor mantelzorgers.

Er kan nog veel verbeterd worden in de ondersteuning van de informele zorg.Belangrijk is te weten wat de ervaringen van mantelzorgers en vrijwilligers met uw organisatie zijn. Speciaal voor dit doel heeft ZorgDNA twee vragenlijsten ontwikkeld: de Ervaringen van Vrijwilligers vragenlijst en de Zelfbeoordeling Mantelzorg vragenlijst. Deze lijsten geven onder andere inzicht in de ondersteuning die vrijwilligers vanuit de organisatie ervaren en in hoeverre zij denken dat hun vrijwilligerswerk zin heeft en bieden inzicht in hoeverre mantelzorgers de zorg kunnen volhouden en welke ondersteuning zij krijgen vanuit de organisatie.

ZorgDNA kan complete onderzoekstrajecten voor u uitvoeren, waarbij de vragenlijsten schriftelijk of online kunnen worden afgenomen. Afname online kan realtime met QDNA, waarmee u op elk moment inzicht heeft in de resultaten. Maar de resultaten kunnen ook gepresenteerd worden in overzichtelijke rapportages. De uitkomsten geven zorgorganisaties handvaten voor de vorming van vrijwilligers- en mantelzorgbeleid en een betere ondersteuning van beide groepen.

Wilt u meer weten of een offerte aanvragen? Neem voor meer informatie contact met ons op. Bel met ZorgDNA op (030) 820 03 63. Of stuur een e-mail via het contactformulier.

Call Now Button