Home » Oplossingen » Organisatie kwaliteitsscan

Organisatie kwaliteitsscan

Als toezichthouder in de zorg legt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) bezoeken af bij VV&T organisaties. Het doel van deze bezoeken is om slechte zorg of factoren voor risicovolle zorg te identificeren en zorgaanbieders aan te sporen tot verbeteracties.

Is de kwaliteit van uw dienstverlening op orde?

Als zorgaanbieder wilt u dat alles binnen de organisatie op orde is. Maar door veranderingen of (tijdelijke) tekorten in personele samenstelling, wijzigingen in bedrijfsvoeringsprocessen is het mogelijk dat niet alles binnen de organisatie is geregeld volgens de in Nederland gehanteerde kwaliteitsstandaard. Door (onverwacht) inspectiebezoek kan dit aan het licht komen.

De verrassing kan mogelijk voorkomen worden door een Kwaliteitsscan uit te laten voeren door ZorgDNA. Wanneer er factoren zijn die wijzen op ondermaatse dienstverlening, kunnen op basis van deze scan tijdig verbeteracties worden ingezet.

Wat is de Organisatie Kwaliteitsscan?

Tijdens een kort en (on)aangekondigd bezoek van ZorgDNA aan de instelling wordt een basisscan uitgevoerd. Deze Kwaliteitsscan is een organisatiecheck voor de risicothema’s cliëntdossier, medicatieveiligheid, deskundigheid en inzet van personeel en vrijheidsbeperking. Afhankelijk van de te onderzoeken thema’s wordt hiervoor gebruik gemaakt van verschillende methoden: observatie, inzage in zorgdossiers, gesprekken met bewoners, familie en personeel.

Per thema wordt onderzocht en toegelicht of er een zeer hoog, hoog, gering of geen risico voor de dienstverlening bestaat. Hierbij worden de normen voor goede zorg in acht genomen. De resultaten geven de organisatie inzicht in het functioneren op de genoemde thema’s, en kunnen aanleiding zijn tot verder (intern) onderzoek en verbetering. De Kwaliteitsscan kan indien gewenst worden uitgebreid met meerdere thema’s zoals bijvoorbeeld: communicatie en informatie; woon- en leefomstandigheden; veiligheid wonen en verblijf.

Wilt u meer weten over de Organisatie kwaliteitsscan? Bel met ZorgDNA op (030) 820 03 63. Of stuur een e-mail via het contactformulier.

Call Now Button