QDNA

QDNA prem beschikbaar voor:

  • PREM Fysiotherapie
  • PREM Oefentherapie
  • PREM Logopedie
  • PREM Dietetiek
  • PREM Huidtherapie
  • PREM Wijkverpleging
  • PREM Chronische Zorg
  • PREM Generieke Eerstelijn

ZorgDNA is PREM voorkeurleverancier van Keurmerk Fysiotherapie

Keurmerk Fysiotherapie Met de dynamische PREM-vragenlijst van QDNA Fysiotherapie wordt het meten van klantervaringen een continu onderdeel van de dagelijkse gang van zaken. Geen oponthoud, geen papierwinkel, maar een directe terugkoppeling van de meetresultaten in een realtime dashboard op de werkvloer.

Tot zover geen nieuws. Want ZorgDNA is sinds 2010 bekend als de partner op het gebied van het meten van klantervaringen, kwaliteit van leven en medewerkerstevredenheid in de zorg. En loopt vanaf de start voorop als het gaat om het faciliteren van betrouwbaar meten en duidelijk rapporteren.

"Toch is dit een nieuw begin", aldus Joris Stavenuiter, Managing Director. "Het realtime dashboard laat continu zien of je goed op koers ligt, dus geen verrassingen. Maar door eigen PREM-vragen toe te voegen kun je zichtbaar maken waar je relatief sterk in bent als fysiotherapiepraktijk. Die successen kun je vervolgens weer delen."

De PREM-vragenlijst is gekoppeld aan het EPD en kan direct na de laatste behandeling met de tablet worden ingevuld. De App is ook beschikbaar voor smartphone en meetzuil in de huisstijl van de fysiotherapiepraktijk. Aanmelden: bel (030) 820 03 63 of stuur een mail naar info@zorgdna.nl.

QDNA PREM Keurmerk

Waardigheid en trots:

Kwaliteit Argos Zorggroep meet cliënttevredenheid met QDNA

Simone Overbeeke QDNA Argos Zorggroep meet haar cliënttevredenheid met QDNA. Argos heeft door dit systeem 24 uur per dag inzicht in de resultaten van het cliënttevredenheidsonderzoek en gebruikt deze om haar zorg- en dienstverlening nog beter af te stemmen op de wensen van haar cliënten. Het QDNA onderzoek bestaat uit een vragenlijst die wordt afgenomen via iPads. Deze iPads zijn in alle huizen van Argos te vinden en staan opgesteld in kleurrijke zuilen. Cliënten en hun naasten kunnen, wanneer het hen uitkomt, de enquête anoniem invullen. Dit kost ongeveer 5 minuten van hun tijd. De thema’s van het onderzoek, zoals eten en drinken, bejegening en kwaliteit van zorg, wisselen regelmatig. De cliëntenraad is actief betrokken bij het samenstellen van de vragen. Dankzij QDNA is er minder registratielast en hebben medewerkers meer tijd voor de daadwerkelijke zorg en aandacht. In deze video vertelt Simone Overbeeke, beleidsmedewerker bij Argos Zorggroep, over de ervaringen van Argos Zorggroep met QDNA.

Realtime onderzoek met QDNA

Klik hier voor meer informatie over real-time onderzoek met QDNA.

Kwaliteit van leven in kaart brengen door de cliënt centraal te stellen met QDNA

Goede zorg in de VV&T omvat niet enkel het bieden van goede verpleegkundige en persoonlijke verzorging, maar ook aandacht voor het persoonlijke welzijn van cliënten. De geboden zorg zou ondersteunend moeten zijn aan de kwaliteit van leven van cliënten en hen, ondanks eventuele beperkingen, in staat moeten stellen een leven te kunnen leiden die past bij de individuele cliënt.
Kwaliteit van leven is een breed begrip en verschilt per persoon. Daarom is het belangrijk om inzicht te hebben in wat belangrijk is voor een individuele cliënt en op welke wijze de dagelijkse zorg kan bijdragen tot een betere de kwaliteit van leven. In de drukke dagelijkse praktijk blijkt dat het voor zorgmedewerkers lastig is om deze zaken op een gestructureerde wijze regelmatig in kaart te brengen en hierop te sturen.

QDNA is technologie die hierbij helpt. QDNA is een gebruiksvriendelijke app die zorgorganisaties in staat stelt om aspecten van de dagelijkse zorg zoals deze worden ervaren door cliënten in kaart te brengen. Op een tablet, smartphone, meetzuil of online kunnen bewoners, vertegenwoordigers en zorgmedewerkers aangeven wat zij vinden van de zorg en op welke wijze het beter zou kunnen. Door de directe (realtime) terugkoppeling van de gegeven antwoorden, wordt er direct inzicht geboden en kunnen verbeteracties snel worden opgestart. Door de flexibiliteit van QDNA kunnen de ervaringen met de zorg kortcyclisch gemeten worden, waarbij er op elk gewenst moment een specifiek aspect van de zorg belicht kan worden, afhankelijk van de doelgroep en de behoefte op dat moment.

Door het stellen van gerichte vragen op het gebied van kwaliteit van leven, als eten, privacy, activiteiten, maakt QDNA zichtbaar wat er echt toe doet voor cliënten stelt zorgorganisaties in staat om hier direct op te sturen. Op deze manier wordt, naast de persoonlijke aandacht tijdens het dagelijkse zorgproces, de cliënt nog meer centraal gesteld binnen de zorg. Klik hier voor meer informatie over realtime onderzoek met QDNA.

AxionContinu meet realtime cliëntervaringen

Zuil op locatie Isselwaerde.

Zuil op locatie Isselwaerde.

De Utrechtse ouderenzorgorganisatie AxionContinu kan op ieder moment de tevredenheid van haar cliënten en familieleden in kaart brengen.

Zo werkt het meten van klantervaringen conform het nieuwe Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.

Meetzuilen

Op vier locaties staan intussen meetzuilen. Bestuurssecretaris René Leideritz: ‘Het is onze bedoeling om dit intramuraal uit te rollen op al onze locaties en uiteindelijk ook aan onze thuiszorgcliënten aan te bieden.’ De zuilen komen op strategische plekken zodat bezoekers, familieleden en patiënten gemakkelijk een vragenlijst kunnen invullen. Op locaties waar PG-cliënten verblijven, gaat AxionContinu de contactpersonen benaderen en hen uitnodigen om op gezette tijden een vragenlijst in te vullen. Thuis kunnen mensen ook de vragenlijsten beantwoorden, via hun eigen pc. De gegevens komen op dezelfde applicatie uit.

Cliënttevredenheid

De meting is realtime en daarmee een enorme verbetering ten opzichte van de in onmin geraakte CQ-index. Deze werd slechts eens in de twee jaar uitgezet en was met bijna zestig vragen veel te lang. De vragenlijst die AxionContinu gebruikt is een stuk korter. Leideritz: ‘Wij werken met een vaste vragenlijst die is gestandaardiseerd op doelgroep.’ Er wordt geïnformeerd naar deskundigheid, veiligheid en gastvrijheid. Ook de belangrijke nps-vraag zit erbij. Deze net promotor score, of de klant de zorg bij anderen zou aanbevelen, is een belangrijke kwaliteitsindicator. Leideritz: ‘We gaan de lijst de komende periode niet veranderen omdat we de uitkomsten over langere termijn willen kunnen vergelijken. De app kan met een extra vraag of een bepaald thema, gemakkelijk worden aangepast.

Managementinformatie

AxionContinu gebruikt de beantwoorde vragenlijsten als managementinformatie. Kwaliteitsfunctionarissen halen de gegevens uit het systeem en maken daar per kwartaal rapportages van die ze naar de locatieleiding sturen. Ook het managementteam en het bestuur van AxionContinu krijgen de rapportages. En omdat het realtime is, kan iedere leidinggevende op elk moment om informatie vragen. De informatie komt ook in de jaarverslagen. Leideritz: ‘Uiteindelijk zal ook het Zorginstituut de tevredenheidsscores gaan uitvragen. Het wordt een verplichting voor de zorgaanbieders om deze informatie publiekelijk inzichtelijk te maken.

App

Aan de app ging een voorbereiding van ruim twee jaar vooraf. Er waren nog weinig alternatieven voor de CQ-index. In november vorig jaar legde Leideritz contact met ZorgDNA. Dit bedrijf heeft de QDNA-VVT App ontwikkeld waar AxionContinu nu mee werkt. Mensen vullen de lijsten anoniem in maar kunnen als ze dat willen, een mailadres achterlaten. De eerste vragenlijsten zijn net binnen gekomen. Bij de open vragen staan opmerkingen als :‘Ik zou meer personeel in de avond en de nacht willen’, ‘Graag ook onder de kast stoffen’, ‘Graag saucijzenbroodjes in het restaurant’ en ‘Ga vooral zo door.’ Leideritz: ‘We zien rijp en groen door elkaar. Het is de bedoeling dat medewerkers van de uitkomsten leren en op de afdeling maatregelen nemen als dat nodig is en als het kan. En als klanten heel positief zijn, kunnen ze een feestje vieren en mogen ze trots zijn op de resultaten.

Aanmelden: Bel (030) 820 03 63 of stuur een mail naar info@zorgdna.nl.

SpotOnMedics de eerste softwareleverancier met de volledige QDNA koppeling

logo SpotOnmedics

FysioOne en QDNA zijn met de release van 7 december 2016 officieel gekoppeld. Hiermee is SpotOnMedics de eerste softwareleverancier met de volledige QDNA koppeling.

Voor QDNA en de fysiotherapeuten in Nederland een mooi moment. De nieuwe manier van meten in de praktijk kan per 1 januari 2017 nu echt van start. Fysiotherapeuten kunnen de ervaringen van patiënten direct gaan meten na afsluiten van een behandeling in de fysiotherapiepraktijk. Bij de oude manier van meten werd de uitnodiging soms pas na maanden verstuurd.

De PREM-vragenlijst is gekoppeld aan het EPD en kan direct na de laatste behandeling met de tablet worden ingevuld. De App is ook beschikbaar voor smartphone en meetzuil in de huisstijl van de fysiotherapiepraktijk.

Aanmelden kan bij uw accountmanager van SpotOnMedics of direct bij ZorgDNA. Bel (030) 820 03 63 of stuur een mail naar info@zorgdna.nl.

Haal het beste uit je praktijk, optimaliseer je responspercentage én bespaar tot 45 procent met #QDNA. Klik hier voor een proefperiode van 14 dagen: https://bit.ly/2sTAjWd Meer weten? Mail naar info@zorgdna.nl. Of bel (030) 820 03 63. #PREM #Logopedie #Oefentherapie #Diëtetiek

10 jaar ZorgDNA, daar zijn we trots op!
Kwalitatief goede gezondheidszorg is essentieel voor Nederland, nu en in de toekomst.
We willen alle opdrachtgevers bedanken voor het vertrouwen in ZorgDNA en iedereen een hart onder de riem steken in deze bijzondere tijd.

Waar ligt je kracht? Wat maakt je #praktijk sterk? Vind je unieke expertise met https://www.qdna.nl/ Direct opzeggen bij je huidige meetbureau? Mail "opzegbrief" naar info@zorgdna.nl. En sluit aan bij de #QDNA-kopgroep. #PREM #kwaliteitisnooittoevallig

Afgelopen weken hebben we veel nieuwe koplopers mogen verwelkomen bij QDNA. Maatschap Logopedie Beatrixziekenhuis @Beatrixzkh , @Medinello, Samen Beter Gezondheidscentrum, @UwFysio15 en alle andere zorgaanbieders, Welkom bij #QDNA #PREM #ervaringen

Eerste 5000 PREM’s Wijkverpleging op @ZorgkaartNederland https://bit.ly/2W43DbX. Met #QDNA is hiervan veel verzameld en aangeleverd. Wil je ook eenvoudig de #PREM #Wijkverpleging gebruiken met slimme koppeling #ZorgkaartNederland? Neem contact met ons op: info@zorgdna.nl

Deelnemen @ZorgkaartNederland kortingsactie '50% korting meetbureaus'. https://bit.ly/2ZVGLwv Verpleeg- en verzorgingshuis, particulier WZC, hospice of zorghotel kunnen zich aanmelden. Wij regelen inzet bel-/interviewteams. Eigen vragen toevoegen kan #QDNA Mail: info@zorgdna.nl

⁦@Trimbos⁩ factsheet met tussentijdse resultaten over de impact van de #coronamaatregelen in verzorgings- en #verpleeghuizen
#covid19 #verpleeghuis #eenzaamheid #onderzoek #ouderenzorg l https://www.trimbos.nl/actueel/nieuws/bericht/coronamaatregelen-in-zorginstellingen-wat-zijn-de-gevolgen-tot-nu-toe

10 jaar ZorgDNA, daar zijn we trots op!
Kwalitatief goede gezondheidszorg is essentieel voor Nederland, nu en in de toekomst.
We willen alle opdrachtgevers bedanken voor het vertrouwen in ZorgDNA en iedereen een hart onder de riem steken in deze bijzondere tijd.

Zwartepieten tijdens coronacrisis helpt niet https://www.skipr.nl/blog/zwartepieten-tijdens-coronacrisis-helpt-niet/?daily=1&tid=TIDP491016X65EE9FEBF1BB4AF2B6B90249C16015EAYI4&utm_medium=email&utm_source=20200415%20skipr%20daily%20nieuwsbrief%20-%20&utm_campaign=NB_SKIPR

Financiële steun zorgverzekeraars voor zorgaanbieders. #zorgstaatvoorop #samenwerking #coronavirus https://www.zn.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=4787044352

Gesloten verpleeghuisdeuren. Strijd tegen eenzaamheid ⁦@Trimbos⁩ https://www.trimbos.nl/actueel/blogs/blog/gesloten-verpleeghuisdeuren-strijd-tegen-eenzaamheid

Maatregelen zorgverzekeraars en zorgkantoren om zorgverleners te ondersteunen bij aanpak coronavirus. #COVID2019NL #COVID19 https://www.zn.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=4718100480

#COVID19 prevention works in nursing homes & assisted living include 1) infection control 2) protecting health care workers 3) maintaining care systems 4) communicating w/worried residents and family, and 5) active treatment of infected. https://www.jamda.com/article/S1525-8610(20)30249-8/fulltext. @Kerry_LaPlante

Mooi voorbeeld van good practice zinnige zorg. @ProteionZorg maakt sinds 2019 gebruik van #QDNA voor het meten van ervaringen. Ook de kleinschalige zorgondernemers worden hiermee gefaciliteerd.

https://www.linkedin.com/posts/proteion_het-concept-powered-by-proteion-waarmee-activity-6635789727746281472-BbpL

Handboek PREM Wijkverpleging beschikbaar. #PREM #Wijkverpleging #QDNA #Schriftelijk #Telefonischeinterviews #E-mail.
QDNA heeft een unieke realtime koppeling met ⁦@ZorgkaartNed⁩.
#Maximalecontrole https://www.actiz.nl/nieuws/handboek-prem-wijkverpleging-beschikbaar

Zorgen voor thuiswonende ouderen. Trends rond het ouder worden in NL met aanbevelingen voor de ouderenzorg. https://digitaal.scp.nl/ouderenzorg/

Prachtig filmpje over pijn, gemaakt door zeer goede pijn- wetenschappers uit Australië.

https://youtu.be/ikUzvSph7Z4 https://youtu.be/ikUzvSph7Z4

We zijn het jaar goed begonnen met veel nieuwe gebruikers.
Zowel in de ouderenzorg (VVT) als zorgaanbieder van eerstelijnszorg zijn gestart met #QDNA

Nog 1 dag om aan te sluiten bij de QDNA-kopgroep. En tot 45 procent te besparen. Meer weten? Bel (030) 820 03 63. Of mail “opzegbrief” naar info@zorgdna.nl.

Meer laden
Call Now Button