Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg: ruimte en vertrouwen

QDNA - Facebook share

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg: ruimte en vertrouwen

Het nieuwe Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg. De verpleeghuissector krijgt met het kader ruimte en handvatten om te leren en te verbeteren en het vertrouwen te herstellen. Uitgangspunt is dat kwaliteit van verpleeghuiszorg iets is voor en van de mensen in de sector. Het nieuwe Kwaliteitskader is door het bestuur van het Zorginstituut is vastgesteld, en daarmee is opgenomen in het wettelijk Register, zijn zorgaanbieders ook verplicht om kwaliteitsinformatie over het functioneren van hun instelling aan te leveren.

Verpleeghuiszorg omvat een veelheid aan zorg die, uitgaande van het perspectief van de cliënt, zeer divers en afhankelijk van vele factoren is. Het kader bevat zodoende geen beschrijving van een zorgproces vanuit het perspectief van de cliënt, maar biedt vanuit organisatieperspectief instrumenten aan en schept voorwaarden waarbinnen goede verpleeghuiszorg lokaal en contextgebonden kan worden gerealiseerd. Het kader benadrukt de cliënt als uitgangspunt bij de zorg en dienstverlening. Een bij de beschrijving van het zorgproces horende beschrijving van afwegingen ten behoeve van het verlenen van gepaste zorg ontbreekt. In plaats daarvan stuurt het kader op het leveren van maatwerk en bevordert daarmee dat de zorg wordt toegesneden op de individuele situatie en behoefte van de cliënt. Afspraken hierover worden vastgelegd in het zorgleefplan.

Bij dit kader draait alles om het verbeteren van de zorg voor de mensen in de verpleeghuizen. In het kwaliteitskader staan aanbevelingen voor instellingen om samen de kwaliteit te verbeteren en het lerend vermogen te versterken. Ten slotte is het kader ook nog de basis voor de zorg¬inkoop door de zorgverzekeraar en helpt de inspectie bij het houden van toezicht of cliënten daadwerkelijk de zorg krijgen die ze mogen verwachten.

Een complex vraagstuk zoals in de verpleeghuiszorg kent geen simpele oplossing. Kwaliteit van zorg ontstaat op de werkvloer. De professionals daar kennen hun cliënt het best en kunnen vanuit hun vakmanschap aansluiten bij de wens van de cliënt. De kracht die daar ligt moet optimaal benut worden. Verbeteren doe je samen. Om te kunnen verbeteren zijn leren en ontwikkelen belangrijk. Organisaties moeten daar de voorwaarden voor scheppen.

Met QDNA krijgt een organisatie op een makkelijke manier real-time inzicht in de ervaringen van cliënten, vertegenwoordigers, vrijwilligers en mantelzorgers. Hiervan kan geleerd worden en dit leidt tot betere kwaliteit van Zorg. QDNA kan ook gebruikt worden voor de NPS en externe verantwoording.

Klik hier voor meer informatie over het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en QDNA. Wij denken graag mee met uw strategische meetagenda voor de komende jaren.

10 jaar ZorgDNA, daar zijn we trots op!
Kwalitatief goede gezondheidszorg is essentieel voor Nederland, nu en in de toekomst.
We willen alle opdrachtgevers bedanken voor het vertrouwen in ZorgDNA en iedereen een hart onder de riem steken in deze bijzondere tijd.

Zwartepieten tijdens coronacrisis helpt niet https://www.skipr.nl/blog/zwartepieten-tijdens-coronacrisis-helpt-niet/?daily=1&tid=TIDP491016X65EE9FEBF1BB4AF2B6B90249C16015EAYI4&utm_medium=email&utm_source=20200415%20skipr%20daily%20nieuwsbrief%20-%20&utm_campaign=NB_SKIPR

Financiële steun zorgverzekeraars voor zorgaanbieders. #zorgstaatvoorop #samenwerking #coronavirus https://www.zn.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=4787044352

Gesloten verpleeghuisdeuren. Strijd tegen eenzaamheid ⁦@Trimbos⁩ https://www.trimbos.nl/actueel/blogs/blog/gesloten-verpleeghuisdeuren-strijd-tegen-eenzaamheid

Maatregelen zorgverzekeraars en zorgkantoren om zorgverleners te ondersteunen bij aanpak coronavirus. #COVID2019NL #COVID19 https://www.zn.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=4718100480

#COVID19 prevention works in nursing homes & assisted living include 1) infection control 2) protecting health care workers 3) maintaining care systems 4) communicating w/worried residents and family, and 5) active treatment of infected. https://www.jamda.com/article/S1525-8610(20)30249-8/fulltext. @Kerry_LaPlante

Mooi voorbeeld van good practice zinnige zorg. @ProteionZorg maakt sinds 2019 gebruik van #QDNA voor het meten van ervaringen. Ook de kleinschalige zorgondernemers worden hiermee gefaciliteerd.

https://www.linkedin.com/posts/proteion_het-concept-powered-by-proteion-waarmee-activity-6635789727746281472-BbpL

Handboek PREM Wijkverpleging beschikbaar. #PREM #Wijkverpleging #QDNA #Schriftelijk #Telefonischeinterviews #E-mail.
QDNA heeft een unieke realtime koppeling met ⁦@ZorgkaartNed⁩.
#Maximalecontrole https://www.actiz.nl/nieuws/handboek-prem-wijkverpleging-beschikbaar

Zorgen voor thuiswonende ouderen. Trends rond het ouder worden in NL met aanbevelingen voor de ouderenzorg. https://digitaal.scp.nl/ouderenzorg/

Prachtig filmpje over pijn, gemaakt door zeer goede pijn- wetenschappers uit Australië.

https://youtu.be/ikUzvSph7Z4 https://youtu.be/ikUzvSph7Z4

We zijn het jaar goed begonnen met veel nieuwe gebruikers.
Zowel in de ouderenzorg (VVT) als zorgaanbieder van eerstelijnszorg zijn gestart met #QDNA

Nog 1 dag om aan te sluiten bij de QDNA-kopgroep. En tot 45 procent te besparen. Meer weten? Bel (030) 820 03 63. Of mail “opzegbrief” naar info@zorgdna.nl.

Kom bij de QDNA-kopgroep en maak kans op 2 kaarten voor Ajax – Sparta op zondag 19 januari 2020 om 14.30. Meld je aan voor 1 november a.s. en doe mee met de verloting. De winnaars worden in de week van 4 november bekendgemaakt.

Nog 5 dagen om over te stappen op http://qdna.nl voor 6 euro per maand. Klik hier voor een proefperiode van 14 dagen: http://bit.ly/2sTAjWd. Direct aansluiten bij de QDNA-kopgroep? Mail "opzegbrief" naar info@zorgdna.nl.

Nog 1 week om over te stappen op http://qdna.nl: de wetenschappelijke meetmethode onder NEN 7510 en drie ISO-certificaten. Meer weten? Bel (030) 820 03 63. Of mail “opzegbrief” naar info@zorgdna.nl.

De data vallen altijd onder Nederlandse wetgeving met http://qdna.nl. Klik hier voor een proefperiode van 14 dagen: http://bit.ly/2sTAjWd. Direct aansluiten bij de QDNA-kopgroep? Mail "opzegbrief" naar info@zorgdna.nl.

Nog 2 weken om aan te sluiten bij de QDNA-kopgroep. Overstappen en een EPD koppelen is in een paar minuten geregeld. Meer weten? Bel (030) 820 03 63. Of mail “opzegbrief” naar info@zorgdna.nl.

Kom bij de QDNA-kopgroep en maak kans op 2 kaarten voor Ajax – Sparta op zondag 19 januari 2020 om 14.30. Meld je aan voor 1 november a.s. en doe mee met de verloting. De winnaars worden in de week van 4 november bekendgemaakt.

http://qdna.nl heeft 15 EPD-koppelingen met grote leveranciers. Klik hier voor een proefperiode van 14 dagen: http://bit.ly/2sTAjWd. Direct overstappen? Mail "opzegbrief" naar info@zorgdna.nl.

Nog 3 weken om over te stappen op http://qdna.nl. Het doorleveren van de data gebeurt alleen met toestemming van de praktijk. Meer weten? Bel (030) 820 03 63. Of mail “opzegbrief” naar info@zorgdna.nl.

Meer laden


Call Now Button