Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg: ruimte en vertrouwen

QDNA - Facebook share

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg: ruimte en vertrouwen

Het nieuwe Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg. De verpleeghuissector krijgt met het kader ruimte en handvatten om te leren en te verbeteren en het vertrouwen te herstellen. Uitgangspunt is dat kwaliteit van verpleeghuiszorg iets is voor en van de mensen in de sector. Het nieuwe Kwaliteitskader is door het bestuur van het Zorginstituut is vastgesteld, en daarmee is opgenomen in het wettelijk Register, zijn zorgaanbieders ook verplicht om kwaliteitsinformatie over het functioneren van hun instelling aan te leveren.

Verpleeghuiszorg omvat een veelheid aan zorg die, uitgaande van het perspectief van de cliënt, zeer divers en afhankelijk van vele factoren is. Het kader bevat zodoende geen beschrijving van een zorgproces vanuit het perspectief van de cliënt, maar biedt vanuit organisatieperspectief instrumenten aan en schept voorwaarden waarbinnen goede verpleeghuiszorg lokaal en contextgebonden kan worden gerealiseerd. Het kader benadrukt de cliënt als uitgangspunt bij de zorg en dienstverlening. Een bij de beschrijving van het zorgproces horende beschrijving van afwegingen ten behoeve van het verlenen van gepaste zorg ontbreekt. In plaats daarvan stuurt het kader op het leveren van maatwerk en bevordert daarmee dat de zorg wordt toegesneden op de individuele situatie en behoefte van de cliënt. Afspraken hierover worden vastgelegd in het zorgleefplan.

Bij dit kader draait alles om het verbeteren van de zorg voor de mensen in de verpleeghuizen. In het kwaliteitskader staan aanbevelingen voor instellingen om samen de kwaliteit te verbeteren en het lerend vermogen te versterken. Ten slotte is het kader ook nog de basis voor de zorg¬inkoop door de zorgverzekeraar en helpt de inspectie bij het houden van toezicht of cliënten daadwerkelijk de zorg krijgen die ze mogen verwachten.

Een complex vraagstuk zoals in de verpleeghuiszorg kent geen simpele oplossing. Kwaliteit van zorg ontstaat op de werkvloer. De professionals daar kennen hun cliënt het best en kunnen vanuit hun vakmanschap aansluiten bij de wens van de cliënt. De kracht die daar ligt moet optimaal benut worden. Verbeteren doe je samen. Om te kunnen verbeteren zijn leren en ontwikkelen belangrijk. Organisaties moeten daar de voorwaarden voor scheppen.

Met QDNA krijgt een organisatie op een makkelijke manier real-time inzicht in de ervaringen van cliënten, vertegenwoordigers, vrijwilligers en mantelzorgers. Hiervan kan geleerd worden en dit leidt tot betere kwaliteit van Zorg. QDNA kan ook gebruikt worden voor de NPS en externe verantwoording.

Klik hier voor meer informatie over het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en QDNA. Wij denken graag mee met uw strategische meetagenda voor de komende jaren.Call Now Button