PREM Wijkverpleging 2019

QDNA - Facebook share

PREM Wijkverpleging 2019

De PREM Wijkverpleging is beschikbaar in QDNA. Thuiszorgorganisaties kunnen zich aanmelden en starten met de PREM Wijkverpleging. Er zijn in 2018 afspraken gemaakt over de landelijke ontwikkeling van een PREM wijkverpleging. Dit is een instrument dat de ervaringen van patiënten meet. PREM vragenlijsten zijn ook ontwikkeld voor andere deelsectoren in de eerste lijn, waaronder de chronische zorg en fysiotherapie. Uitgangspunten is dat het een korte vragenlijst is, die zaken meet waar de zorgorganisatie daadwerkelijk invloed op heeft en die de Net Promotor Score bevat. De ontwikkeling is gezamenlijk opgepakt, waarbij een expertgroep en begeleidingscommissie is ingesteld om alle belangen en kennis goed te betrekken. Er zijn door de landelijke partijen afspraken gemaakt over de aanlevering van data voor het jaar 2019. Eén van de afspraken is dat de betrokken partijen de mate van aanbeveling van cliënten van de aanbieder van wijkverpleging gaan vastleggen. De registratie bestaat uit het percentage cliënten dat een aanbieder een rapportcijfer 8, 9 of 10 geeft. Een andere afspraak gaat over het stimuleren en faciliteren van reviews van patiënten op ZKN. Een derde ‘kwaliteitsmeter’ gaat over de mate van geautomatiseerde registratie door aanbieders van zorginhoudelijke clientgegevens. De volgende parijten zijn betrokken: Zorgverzekeraars Nederland (ZN), Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), Patiëntenfederatie Nederland, zorgthuisnl.nl, ActiZ, organisatie van zorgondernemers.

Cliëntervaringen Kwaliteitskader verpleeghuiszorg: ruimte voor leren en verbeteren.Call Now Button